Rada Rodziców

Informujemy, że wpłaty na konto Rady Rodziców w kwocie 230 zł za cały rok szkolny

(10 miesięcy) można dokonywać w całości lub w miesięcznych ratach.

Kwotę prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świętochłowicach:

PKO BP o. Świętochłowice
94 1020 2368 0000 2402 0343 3927