Przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 4 mieści się w dzielnicy Świętochłowic – Zgodzie. Budynek i ogród otoczone są zielenią. Sale są systematycznie odnawiane i wzbogacane o sprzęt multimedialny, m.in. projektory, laptopy, tablice multimedialne, „zaczarowany dywan”, roboty dla dzieci. W każdej sali znajduje się ekran multimedialny, z którego dzieci regularnie korzystają podczas zajęć.

Wiosną 2021 roku powstał „Sportowy ogród” wyposażony w nowoczesne sprzęty sportowe, nowe urządzenia do zabawy oraz ścieżkę sensoryczną. Dzieci często trenują na nim grę w piłkę nożną, uczą się celowania do kosza, a także rozwijają sprawność i zwinność na licznych sprzętach.

Teren wokół przedszkola jest spokojny, oddalony od głównej ulicy i ulicznego gwaru. W odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się park z miejskim placem zabaw. W pobliżu przedszkola usytuowane jest Centrum Kultury Śląskiej, z którego oferty przedszkolaki często korzystają, a nawet samodzielnie występują na jego scenie. W niewielkiej odległości od przedszkola znajdują się ogródki działkowe, które stanowią miejsce do obserwacji przyrody i rekreacji.

Przedszkole nr 4 zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Wielu naszych absolwentów kontynuuje swój rozwój artystyczny zapoczątkowany w przedszkolu i zaprasza młodszych kolegów na przedstawienia ze swoim udziałem lub występuje w przedszkolnych przedstawieniach jako absolwenci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rozwijania kompetencji kluczowych, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe autorstwa nauczycieli. Od 2018 roku przedszkole przystępuje do akcji rozwijającej czytelnictwo wśród dzieci pt. “Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, za którą już wielokrotnie otrzymało certyfikat wzorowej placówki.

Wychodząc naprzeciw rozwijającej się nieustannie cywilizacji w placówce postawiono duży nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie cyfryzacji i nauki bezpiecznego korzystania z Internetu, a także poprzez ulotki opracowywane przez nauczycieli, podnoszono świadomość rodziców w zakresie nauki właściwego korzystania z urządzeń cyfrowych i Internetu. Nauczycielki uczą podstaw kodowania, programowania korzystając zarówno z laptopa i programów multimedialnych, jak również z nowoczesnych robotów Bee-Bot i Photon oraz dedykowanych im pomocy dydaktycznych. Od 2021 roku dzieci przystępują do „Europejskiego Tygodnia Kodowania”, podczas którego podnoszą swoje umiejętności z zakresu kodowania i programowania.

Drugą mocną stroną przedszkola jest rozbudzanie w najmłodszych świadomości ekologicznej. Organizowane były festyny ekologiczne np. „Zielone Drzewo” czy „Mój Przyjaciel Ekoludek” dla dzieci, rodziców i całej społeczności lokalnej oraz happening ulicami miasta z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka promujący postawy ekologiczne. Dzieci uczą się także jak prawidłowo sortować odpady i zbierają plastikowe kubki oraz makulaturę, zajmując co roku czołowe miejsca w miejskich konkursach „Niebieski wkracza do akcji” czy „Drużyna recyklatora”. W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole przystąpiło do kampanii „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”, w ramach której otrzymało dwa oczyszczacze powietrza i mnóstwo materiałów edukacyjnych. Najnowszym osiągnięciem jest nowo otwarty „Zielony kącik” wraz z tężnią, w którym dzieci mogą się zrelaksować, a także wspierać swój układ odpornościowy. Była to wielka inwestycja możliwa dzięki zaangażowaniu rodziców i akcji „Kasztanobrania 2022”, podczas której zebrano ponad 3 tony kasztanów. „Zielony kącik” powstał dzięki współpracy przedszkola z rodzicami, władzami miasta oraz sponsorami.

Pedagodzy wiedząc jak istotnym elementem dla rozwoju dziecka jest ruch i aktywność fizyczna organizują często zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, zarówno w przedszkolu jak i na terenie ogrodu przedszkolnego. W przedszkolu organizowane są zajęcia „Biathlonowe Przedszkole” prowadzone przez profesjonalnego trenera, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i przynoszą wymierne wyniki w postaci coraz lepszej sprawności fizycznej wychowanków. Wspomagając motorykę dużą i rozwój sprawności dzieci udało się pozyskać od sponsorów fundusze na ściankę wspinaczkową dostosowaną do możliwości i umiejętności dzieci.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Nasze przedszkole tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Od wielu lat dzieci kończące edukację w przedszkolu osiągają bardzo wysokie wyniki gotowości szkolnej, a co za tym idzie są zainteresowane czytaniem i pisaniem, liczeniem i poznawaniem otaczającego ich świata. Dzieje się to za sprawą zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli, ściśle współpracujących w procesach wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

Wysoki poziom kadry pedagogicznej został doceniony także przez czytelników „Dziennik Zachodniego” – nauczycielki nie raz uhonorowano tytułem „Nauczyciela Roku” w mieście Świętochłowice. W tym samym plebiscycie placówka zdobyła pierwsze miejsce w mieście  jako „Przedszkole Roku 2022”.

Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka, wspiera działania wychowawcze rodziców, prężnie współpracuje z Radą Rodziców, a także wszystkimi zaangażowanymi w rozwój przedszkola rodzicami i opiekunami dzieci.

Przedszkole promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości narodowej, szczególny nacisk kładąc na rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do tradycji regionalnej. Placówka stara się jak najefektywniej rozwijać przyszłe pokolenia, pamiętając równocześnie o ich tożsamości regionalnej. Bierze udział w miejskich konkursach gwary śląskiej. W 2022 roku kadra pedagogiczna przygotowała autorski skecz po śląsku, który zaprezentowała 8 marca na regionalnym festynie „Biesiada do Śląskich Dziołch”, a w kwietniu  dzieci wygrały „I Miejski Konkurs Tańca” występując z wiązanką tańców śląskich.

W bazie Przedszkola Miejskiego nr 4 posiadamy zakupione dzięki pomocy rodziców tradycyjne stroje śląskie dla chłopców i dziewczynek. Dzieci często mają okazję w nich występować, a możliwość ubrania tak odświętnego stroju odbierają jako zaszczyt.

Ciekawą tradycją Przedszkola Miejskiego nr 4 jest od lat już witanie wiosny z gaikiem. Jest to połączenie promowania przedszkola w środowisku lokalnym oraz kultywowania tradycji regionalnych. Pierwszego dnia wiosny dzieci ubrane w stroje śląskie, tańczą i śpiewają wokół barwnego gaiku. Z przygotowaną inscenizacją odwiedzają Urząd Miejski i Miejski Zarząd Oświaty lub zapraszają ich reprezentantów do przedszkola. Składają wiosenne życzenia i wręczają upominki.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów np. „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, „Parasol”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, „Zdrowo jem, więcej wiem!”, „Klub zdrowego przedszkolaka”, „Dzieci gotują”. Dzieci przystępują regularnie do akcji „Niebieski wkracza do akcji” polegającej na zbiórce makulatury oraz „Jesteśmy w drużynie recyklatora” – zbiórka plastikowych kubeczków.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców kolejna akcja kasztanobrania zakończyła się kolejny sukcesem, ponieważ zebrano prawie 6 ton darów jesieni. Pieniądze zebrane podczas zbiórki Rada Rodziców przeznaczyła na zakup zabawek do sal i wzbogacanie kącików zabaw.

Dzieci chętnie angażują się w akcje charytatywne. W 2020r i 2023r . zbierały pluszowe maskotki w ramach akcji „Misie ratownisie”, w listopadzie 2023r. zebrały wiele darów dla czworonożnych mieszkańców „Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie w ramach akcji organizowanej przez nauczycielkę pt. „Pełna miska dla schroniska”. Uczestniczą także w akcji „Góra grosza”. Wiosną 2022 roku wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z Ukrainy przedszkole włączało się w miejsce akcje zbiórek, a także zorganizowało własną „Plecaczek”, a zebrane dary przekazano dla potrzebujących w Katowicach. W lutym 2022r. nauczycielki przystąpiły do akcji „Challenge dla Agatki”, nagrywając swój taniec i organizując zbiórkę na leczenie chorej dziewczynki.

Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych związanych z potrzebami placówki, ale także dostosowując się do historycznych wydarzeń. Dzieci wspólnie świętują Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki, Dzień Babci i Dziadka, ale także święta dla zaproszonych gości m.in. spotkanie z policjantami, strażakami, górnikami czy ratownikiem medycznym.

Ważnym wydarzeniem, które sprzyja promowaniu przedszkola jest coroczny Festyn Rodzinny, który odbywa się z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  na przełomie maja i czerwca łącząc ze sobą obchody Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Na festyn przychodzą całe rodziny, znajomi przedszkolaków, ale także dzieci i chętne osoby z całej dzielnicy Zgoda. Gościom proponowany jest program artystyczny zaprezentowany przez wszystkie grupy wiekowe, gry i zabawy rodzinne, zabawa z wodzirejem, poczęstunek, loterie, kiermasze i inne atrakcje. W maju 2023r. udało się pozyskać wielu sponsorów na grę z fantami oraz poczęstunek – firma „MaxPremium Burgers” zafundowała hamburgery dla dzieci a „Pizzeria pod Drewnianym Bocianem” darmowe pizze do poczęstunku.

Festyny te są doskonałą okazją do zintegrowania środowiska lokalnego, a także promowania przedszkola, gdyż otwarta formuła święta pozwala każdemu zainteresowanemu rodzicowi zobaczyć funkcjonowanie przedszkola, poznać nauczycielki i jego personel pomocniczy.

Przedszkolaki chętnie biorą udział w konkursach nie tylko na terenie miasta, których często są laureatami, ale także ogólnopolskich.

 

Podsumowując Przedszkole Miejskie nr 4 podkreśla swoją odrębność poprzez wysoki standard nauczania, wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji, a także dostosowując swoje działania do realiów zmieniającego się nieustannie świata i wzbogacając bazę dydaktyczną o nowoczesne środki multimedialne i sportowe. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.