Logopeda

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi mgr Klaudia Zymek.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy logopedy.